Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 13. března 2024
Datum účinnosti 1. března 2024

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Eva Kafková, č.p 127, Černý Důl, Černý Důl 543 44, Česká republika, email: [email protected], telefon: +420777243124 o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů, které shromažďujeme. při používání našeho webu ( https://dumalois.cz/ ). (služba”). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

 1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME:

  Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

  1. Jméno
  2. E-mail
  3. Mobilní telefon
  4. Platební info
 2. JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE:

  Informace o vás shromažďujeme/přijímáme následujícím způsobem:

  1. Když uživatel vyplní registrační formulář nebo jinak odešle osobní údaje
  2. Interaguje s webem
  3. Z veřejných zdrojů
 3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE:

  Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

  1. Sběr zpětné vazby od zákazníků
  2. Zpracování platby
  3. Administrativní informace
  4. Správa zákaznických objednávek
  5. Ochrana lokality

  Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud od nás nebude vyžadováno jinak. zákon.

 4. JAK SDÍLÍME VAŠE INFORMACE:

  Bez vašeho souhlasu nepřevedeme vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

  1. Sběr a zpracování dat

  Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

  Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit za následujícími účely: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu; (2) k vymáhání vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) reagovat na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje jakákoli práva třetích stran. Pokud se služba nebo naše společnost sloučí nebo získá s jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

 5. UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ:

  Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelé ukončí své účty, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Možná budeme muset uchovávat určité informace po delší dobu, jako je vedení záznamů / hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, předcházení podvodům atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádný vás neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

 6. VAŠE PRÁVA:

  V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na [email protected]. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

 7. SOUBORY COOKIE ATD.

  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

 8. BEZPEČNOSTNÍ:

  Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

 9. ODKAZY NA TŘETÍ STRANY A POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ:

  Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a jinými praktikami jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službě. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé stránce, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

 10. POVĚŘENEC PRO STÍŽNOSTI / OCHRANU ÚDAJŮ:

  Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Grievance Officer na https://dumalois.cz/, [email protected], email: [email protected]. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.